2019-12-17

AMO als basis voor medicatieveiligheid en het logistieke proces

SmartMed en veiligheid
Voor een apotheker en zijn assistenten is het iedere dag weer een enorme logistieke uitdaging om tijdens de openingstijden alle recepten te verwerken zodat iedereen weer wordt voorzien van de juiste voorgeschreven medicatie. Opvallend hierbij is dat het logistieke proces prominent op de beeldschermen zichtbaar is, alsof dit het primaire doel van de apotheker is. Dit lijkt ergens wel logisch, maar eigenlijk zou het veel meer moeten gaan om de farmaceutische zorgrol van de apotheker.

Zou het dan niet beter zijn als bij het oproepen van de cliënt het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) prominent op de beeldschermen verschijnt in plaats van het logistieke proces? Het AMO vormt in combinatie met de medicatiehistorie van de patiënt het vertrekpunt voor de apotheker in het goed vervullen van zijn/haar rol als medicatiecoach. Hierbij is verificatie van geneesmiddelengebruik een onmisbaar element; dus samen met de cliënt controleren of het AMO nog actueel en valide is. Bij een goed geverifieerd AMO kunnen deelprocessen in de apotheek een stuk efficiënter worden georganiseerd.

Een geverifieerd AMO

  • Is continu ‘Under Management’. Dit betekent dat de medicatiebewaking altijd ‘aan staat’. Niet alleen een nieuw of gewijzigd recept, maar ook binnenkomende uitslagen zoals labuitslagen of nierfunctiewaarden kunnen een trigger zijn om wijzigingen in het AMO voor te stellen.
  • Leidt tot een valide toedieningsafspraak. In het door VWS gestarte Medicatieproces 9.0xx is de rol bij de toedieningsafspraak weggelegd voor de apotheker en de cliënt. Op basis van het AMO kan de apotheker samen met de cliënt goede toedieningsafspraken maken, zoals vaste toedieningstijden en zo nodig specifieke instructies en adviezen.
  • Leidt ook tot het eenvoudiger inrichten van de logistiek. Het aantal interventies in de logistiek neemt immers af als het AMO aan het begin van het proces juist is vastgesteld. Iedereen die in een apotheek werkzaam is geweest weet ook wat de impact is van corrigeren van reeds ingezette logistieke orders.

De belangrijkste reden voor een goed beheerd AMO is en blijft natuurlijk de medicatieveiligheid voor de individuele cliënt. Een AMO dat ‘Under Management’ is en voorzien is van de juiste toedieningsinformatie leidt naar mijn mening tot een forse daling van het aantal medicatie-incidenten. En dat willen we toch allemaal?

Auteur: Ywe ten Kate, Apotheker

Meer nieuws

2021-05-11
FarmaSys Gebruikersdag via Teams

FarmaSys Gebruikersdag april 2021

Lees meer
2021-04-13
FarmaSys Analytics

FarmaSys Analytics nu beschikbaar!

Lees meer
2021-04-06
Pharmacy forYou

SmartMed lanceert patiënten-app Pharmacy forYou

Lees meer