2019-12-11

Een dag uit het leven van de apotheker

Apotheker bekijkt voortgang op haar tablet
s Ochtends binnenkomen via de achterdeur betekent veelal een slalom tussen de bakken en dozen van de groothandel door. De assistentes zijn al begonnen met het uitpakken van de leveringen. Al voordat het kantoor is bereikt komen de eerste signalen binnen van niet leverbare artikelen. Aan de balie komen de eerste vroege vogels zich melden, die inmiddels een kort bezoekje aan de huisarts hebben volbracht. De dag kan beginnen.

Op het programma staan de voorbereiding van het FTO komende week en een aantal reviewgesprekken. Toch eerst maar even meehelpen met het opruimen van de bestellingen en de Central Filling recepten. Dan blijkt opnieuw dat een flink aantal bestelregels niet door de groothandel geleverd kan worden. Voor een aantal geneesmiddelen betekent dit dat er gebeld moet worden naar patiënten om te overleggen over een oplossing. Ook aan de balie belooft dit weer een hoop discussie.

Tijdens de koffie blijkt dat voor een aantal geneesmiddelen een beroep moet worden gedaan op een bestelling in het buitenland. Daarbij komt zoals altijd de lastige discussie over de vergoeding door de zorgverzekeraar. Na een aantal gesprekken met patiënten en het bijwerken van de administratie is het al weer lunchtijd. Na een vluchtige hap in het kantoor vinden de reviewgesprekken plaats. Lastig om op basis van historische leveringen een goede inschatting te krijgen van het medicatiegebruik. Dat betekent dat samen met de patiënt eerst de verificatie van het gebruik moet plaatsvinden. Een tijdrovende procedure. Na deze gesprekken stond eigenlijk de voorbereiding van het FTO gepland, maar daar is door de drukte geen tijd meer voor. Dat doen we dan maar vanavond thuis. De namiddag wordt verder ingevuld met bijspringen aan de balie en het weghalen van de moeilijke gesprekken bij de assistentes. Zij kunnen immers ook niets doen aan tekorten en preferentiebeleid.

Maar misschien wordt het zo

‘s Ochtends binnenkomen door de achterdeur. De assistentes zijn druk bezig met het verwerken van de groothandelsleveringen. Bij de bestelling zitten ook de bandjes die de bloeddruk meten. Mooi om aan een aantal patiënten in bruikleen mee te geven bij eerste uitgifte van een antihypertensivum. Zo meten we samen met de patiënt het effect van de medicamenteuze behandeling.

Bij het aanzetten van de computer blijkt dat veel informatie is binnengekomen. Een aantal afwijkende labwaarden leidt tot actie. Samen met een assistente worden de waarden doorgenomen en wordt een actielijst gemaakt. Het AIS heeft na analyse geconstateerd dat bij een aantal patiënten farmaceutische interventie nodig is. Daar zal meteen op worden geacteerd. Het FTO van volgende week moet worden voorbereid. Handig dat voor dit onderwerp de indicatiecodes met de medicatieafspraken zijn meegestuurd. Dat scheelt een hoop discussie met de artsen.

Ook zijn er berichten van patiënten binnengekomen. Zij geven via de app aan dat ze bepaalde geneesmiddelen niet meer gebruiken of dat ze de dosering hebben aangepast. Ook worden via deze weg meerdere bijwerkingen gemeld, deze worden door de apotheker beoordeeld en geregistreerd.

Aan de balie ontstaat een gesprek met een patiënt over de toedienafspraak. De toedientijden staan niet goed vermeld, waardoor de alerts op een verkeerd tijdstip op zijn mobiele telefoon verschijnen. De patiënt is buschauffeur en ontbijt niet om 8 uur maar om 5 uur. Samen met de assistente wordt dit aangepast. De man vertrekt tevreden.

’s Middags worden de problemen met niet leverbare artikelen besproken en opgelost. Alternatieven voor niet leverbare preferente producten worden gecommuniceerd via een bericht naar de app van de patiënt. Hierdoor is men voorbereid op de levering van een alternatief.

De apotheker als ‘Medicatiecoach’: een onmisbare schakel in de zorgketen! Medicatieproces 9 helpt daarbij.

Auteur: Ywe ten Kate, Apotheker SmartMed

Meer nieuws

2021-05-11
FarmaSys Gebruikersdag via Teams

FarmaSys Gebruikersdag april 2021

Lees meer
2021-04-13
FarmaSys Analytics

FarmaSys Analytics nu beschikbaar!

Lees meer
2021-04-06
Pharmacy forYou

SmartMed lanceert patiënten-app Pharmacy forYou

Lees meer