2020-01-27

FarmaSys release 5.0

Medicatie sorteren ten gevolge van de herhaalmodule.
In januari is met succes de nieuwe versie 5.0 van FarmaSys gereleased. Deze release omvat meerdere nieuwe functionaliteiten met daarin als belangrijkste ontwikkeling de herhaalmodule.

Herhaalmodule

In deze release is de Pro Actief Herhaalmodule (PHM) drastisch vernieuwd. Hierbij loopt FarmaSys alvast vooruit op de werkwijze die in de nabije toekomst binnen een AIS de standaard wordt: Medicatieproces 9. Op basis van een medicatie-afspraak in de vorm van een bronrecept worden nieuwe verstrekkingen afgeleid en automatisch gegenereerd nadat een controleroutine alle te verstrekken middelen tegen het licht heeft gehouden. Zo worden preferentie, persoonlijke assortimenten, beschikbaarheid en wettelijke vereisten allemaal vooraf gecheckt. Ook externe controles (zoals N-Alerts) zijn in dit proces inbegrepen en er zijn Central Filling oplossingen geïntegreerd. Kortom, een nieuwe, complete en efficiënte manier om medicatie te verstrekken!

De PHM wordt binnenkort nog verder uitgebreid met de mogelijkheid om de autorisatieverzoeken elektronisch naar de huisartsen te kunnen verzenden. Dit wordt naar verwachting in release 5.1 gerealiseerd.

Verbetering communicatie FMD

De communicatie met het FMD is verbeterd waardoor het scannen van geneesmiddelen minder invasief aanwezig is binnen de dagelijkse routines. Zo is de mogelijkheid gecreëerd om barcodes op de achtergrond af te laten melden bij het NMVS. De processen in de apotheek worden dan zo min mogelijk verstoord. De afmelding kan naar wens worden ingesteld. Ook kunnen eventuele fouten worden afgehandeld, het betreffende voorschrift kan direct in het afhandelscherm worden opgeroepen. Momenteel wordt onderzocht welke rapportages beschikbaar kunnen worden gesteld ter ondersteuning van dit proces.

Declareren van prestatie 70000

Een volgende feature betreft het gemakkelijk kunnen declareren van een prestatie 70000 (in het geval een middel wel is klaargezet maar niet is afgeleverd na overleg met arts en patiënt). Natuurlijk wordt dit alleen gedeclareerd na overleg met arts en patiënt.

Heeft u als FarmaSys-gebruiker vragen over deze release? Neem dan gerust contact met ons op via ons Helpdesk-telefoonnummer 0525 – 690 630 of via info@caresoft.nl.

Meer nieuws

2021-05-11
FarmaSys Gebruikersdag via Teams

FarmaSys Gebruikersdag april 2021

Lees meer
2021-04-13
FarmaSys Analytics

FarmaSys Analytics nu beschikbaar!

Lees meer
2021-04-06
Pharmacy forYou

SmartMed lanceert patiënten-app Pharmacy forYou

Lees meer