Implementatie

Onze werkwijze

Training

Contact

SmartMed B.V.

Amersfoortsestraat 124/D

3769 AN Soesterberg (NL)

KVK nummer: 64797538
info@smartmed.world

Tel: +3185 1300 929

Onze Producten

Het hele medicatieproces rondom de patiënt wordt ‘end-to-end’ met de producten van SmartMed uitgevoerd. Denk hierbij aan het voorschrijven en bewaken tot aan het toedienen, gebruik en de logistiek van medicatie. Het is een unieke oplossing omdat het één platform is waarin alle medicatie-informatie voor de patiënt en alle verzorgverleners beschikbaar is. SmartMed biedt producten voor verschillende doelgroepen. Per product geven we invulling aan verschillende processen:

 
Ik schrijf me in voor de SmartMed-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in medicatiemanagement.
:
:
:

SmartMed Hospital

1. Verificatie

Bij een ziekenhuisbezoek is kennis over gebruikte medicatie van de patiënt essentieel voor een succesvolle behandeling. SmartMed ‘Verificatie’ maakt het actuele medicatiegebruik (het medicatiedossier) inzichtelijk, inclusief (on)geplande bevraging van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het systeem is te gebruiken in de poliklinische als klinische setting en werkt bij opname en ontslag.

2. Profiel

Alle patiënt specifieke informatie betreffende allergieën, intoleranties en contra indicaties zijn terug te vinden in het proces ‘Profiel’. Een allergie voor penicillines of een COPD als contra-indicatie worden bijvoorbeeld geregistreerd of uit een EPD/PGO geïmporteerd. Dit stelt de voorschrijver in staat om medicatie gerelateerde waarschuwingen tijdig te beoordelen en het biedt de apotheker de mogelijkheid om controles juist en volledig uit te voeren.

 

3. Voorschrijven

Het onderdeel ‘Voorschrijven’ is ontwikkeld om de behandelaar intuïtief, veilig en efficiënt geneesmiddelen voor te laten schrijven op basis van formularium en assortiment. Naast de reguliere doseringsschema’s is het mogelijk om eenmalige, terugkerende of gecombineerde schema’s te gebruiken, zowel voor de actuele situatie, tijdens opname of bij ontslag van de patiënt. Medicatie afspraken en veiligheidswaarschuwingen zijn visueel weergegeven en veel voorkomende medicatie kunnen als favoriet worden gemarkeerd.

4. Controle

Garandeer de patiëntveiligheid van het medicatiedossier met het ‘Controle’-proces. Beheer eenvoudig bewakingssignalen op basis van G-standaard informatie en bepaal met instelbare filters de relevantie van signalen en controles. Ontwikkel daarnaast eigen aanvullende controleregels en voer volledige controle op alle medicatieopdrachten uit. Dit proces stelt de behandelaar en de apotheker in staat om in samenspraak de optimale therapie voor de individuele patiënt in te stellen.

 

5. Logistiek

Het volledige proces van bestellen, artikel- en voorraadmanagement en het distribueren door de ziekenhuisapotheek wordt flexibel ingericht met het onderdeel ‘Logistiek’. Denk hierbij aan bevoorrading van afdelingen, levering van patiënt-specifieke medicatie en externe leveringen aan klanten. Het systeem voldoet aan eisen zoals de Opiumwet of de Falsified Medicine Directive. Contractmanagement met leveranciers is onderdeel van het bestelproces. Met specialedashboards kan de apotheker de logistiek monitoren en analyseren.

6. Toediening

De module ‘Toediening’ is gebaseerd op ‘the five rights of medication’:

  1. De juiste patiënt.
  2. Het juist geneesmiddel.
  3. De juiste dosering.
  4. De juiste toedieningsweg.
  5. Het juiste tijdstip.

Veiligheid voor de patiënt en gebruiksvriendelijkheid voor het verpleegkundige personeel staan voorop. Tijdens het toedienproces kan de verpleegkundige eenmalige toedieningen registreren, dubbel paraferen, patiëntspecifieke bestellingen doen en de medicatieopdracht inzien. Dit alles met éen doel: een foutloos toedienproces. 

7. Gebruik

De patiënt kan een belangrijke rol hebben bij het ‘Gebruik’ van medicatie. Tijdens een ziekenhuisbezoek is het mogelijk om het gebruik van medicatie in eigen beheer aan de patiënt te geven. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om thuis gebruikte medicatie tijdens een opname door te gebruiken. Met een speciale app geeft het ziekenhuis bij ontslag het medicatiedossier in digitale vorm mee aan de patiënt. Dit tot verbetering van de medicatietrouw.

 

SmartMed Institutions

1. Verificatie

Met het onderdeel ‘Verificatie’ halen zorginstellingen bij opname en ontslag op een eenvoudige wijze de juiste medicatie-informatie op of stellen deze beschikbaar. Denk hierbij aan acute opname in GGZ instellingen, Eerstelijnsverblijf (ELV) in verpleeghuizen of decentrale zorg voor de huisarts in de VG-sector. Het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) is voor alle medewerkers in de zorgketen beschikbaar. Dit voorkomt dat veel tijd wordt besteed aan het op orde krijgen van het medicatiedossier en het daaraan gekoppelde risico op medicatiefouten.

2. Profiel

Met ‘Profiel’ beheert de behandelaar alle patiëntgegevens over allergieën, intoleranties en contra-indicaties. Dit beperkt het risico op ongewenste complicaties bij medicatiegebruik. De applicatie geeft waarschuwingen wanneer een voorgeschreven middel een allergie, intolerantie of contra-indicatie veroorzaakt.

 

3. Voorschrijven

Voor cliënten die in instellingen verblijven is het vaak niet eenvoudig om het medicatiedossier actueel te houden. Acute opnames, ondersteunende behandelingen door huisartsen en tijdelijk verblijf zorgen dat er behoefte is aan een goed onderhouden Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Met het onderdeel ‘Voorschrijven’ werken alle behandelaren in één voorschrijfsysteem. Hierdoor treden er geen overschrijffouten op en wordt de cliënt altijd vanuit één dossier behandeld.

4. Controle

Onder ‘Controle’ is het voorschrijven van medicatie op een heldere en eenduidige manier ingericht. De voorschrijver krijgt waarschuwingen te zien die worden gegenereerd door de koppeling aan de G-standaard. De voorschrijver en de apotheek communiceren met elkaar via de applicatie om de waarschuwingen te beoordelen en samen te komen tot de beste farmacotherapeutische behandeling. Door te werken in één gesloten omgeving worden waarschuwingen, substitutievoorstellen en controles op een professionele manier georganiseerd.

 

5. Distributie (logistiek)

Het voorschrijven, de distributie en het toedienen worden met SmartMed Institutions in één omgeving georganiseerd. De apotheek handelt de logistiek rond de levering van geneesmiddelen (die tijdens het voorschrijven zijn geselecteerd) af in de applicatie. Alle logistieke aspecten (zoals het definiëren van afdelingen en voorraden, ondersteuning bij opiatenregistratie en het bestellen bij leveranciers) voert men uit met SmartMed Institutions.

6. Toediening

Met de module ‘Toediening’ handelt het verplegend personeel het toedienproces volledig digitaal af. Zorgmedewerkers doorlopen efficiënt en transparant het proces van toedienen. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

  • Eenduidig toedienoverzicht.
  • De mogelijkheid om vanuit het toedienproces te kunnen bestellen.
  • Goede informatie bij de overdracht.

Het doel van deze module is een efficiënt toedienproces om zo het aantal incidenten tot een minimum te beperken. 

7. Gebruik

Als zorginstelling is het mogelijk om de zelfredzame cliënt te ondersteunen in het medicatieproces. Eigen beheer van medicatie door de cliënt is mogelijk. Hierbij beheert de cliënt zelf via een app het gebruik en de toedieningsregistratie, een unieke toepassing. Deze app maakt real-time gebruik van dezelfde data die tijdens het voorschrijven worden gecreëerd. Ook kan de cliënt via de app gezondheidsinformatie delen met de behandelaar. De cliënt selecteert via de app de behandelaren die toegang krijgen tot de persoonlijke medische data.

 
 

SmartMed Pharmacy

We werken momenteel hard aan de ontwikkeling van onze nieuwste applicatie voor apothekers: SmartMed Pharmacy. Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwste updates. 

SmartMed patiënt

We werken momenteel hard aan de ontwikkeling van onze nieuwste applicatie voor patiënten. Houd deze pagina in de gaten voor de nieuwste updates. 

 

Heeft u vragen over de producten van SmartMed? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande button.