Implementatie

Onze werkwijze

Training

Contact

SmartMed B.V.

Amersfoortsestraat 124/D

3769 AN Soesterberg (NL)

KVK nummer: 64797538
info@smartmed.world

Tel: +3185 1300 929

Een soepel BEHANDELTRAJECT

Medicatiefouten brengen grote risico’s met zich mee. Het is eerst belangrijk dat u inzicht hebt in de huidige situatie en het medische verleden. Door de koppeling met het LSP en een solide verificatieproces zorgt SmartMed voor juiste en volledige informatie. Medicatiebewaking kan zo worden ingesteld dat u geen last heeft van irrelevante waarschuwingen. Door voor te schrijven op werkzame stof en toedienwijze wordt het proces eenvoudiger, sneller en veiliger. Al tijdens het zoeken ziet u of het het voorgeschreven geneesmiddel onderdeel is van het formularium. Mogelijkheden om te communiceren met andere specialisten, apothekers of verpleegkundigen maken ook ingewikkelde scenario’s veilig uitvoerbaar. Ook zorgen uw eigen favorieten, of volledig geprotocolleerde medicatie sets voor nog meer gebruiksgemak en veiligheid.

 
 

Een gebruiksvriendelijk Systeem

SmartMed heeft veel tijd besteed aan de ontwikkeling van een vriendelijke gebruikersinterface. Dit helpt om het systeem snel en makkelijk te leren gebruiken. Dit geldt voor het voorschrijven van zowel eenvoudige als ingewikkelde medicatieopdrachten. Bewakingssignalen zijn gefilterd op relevantie zodat u zich kunt concentreren op wat wel belangrijk is. Al tijdens het zoeken krijgt u informatie over het formularium en zo nodig voorraad. Met favorieten en medicatiesets wordt voorschrijven veiliger en sneller. Voorschrijven op indicatie, geneesmiddel en/of product is mogelijk. Visualisaties helpen om complexere behandelingen overzichtelijk te houden.

 
 

Optimaal patiëntoverzicht

SmartMed biedt u als arts een duidelijk overzicht van de historie en actuele status van de medicatie van de patiënt. Zowel voor, tijdens als na een bezoek. Door de koppeling met het LSP en de ondersteuning van het verificatieproces weet u zeker dat het medicatieoverzicht volledig en kloppend is. Het is altijd duidelijk wat de bron is van informatie of wijzigingen. Het communicatieproces tussen u en de apotheek wordt zo simpel mogelijk gemaakt, zowel in klinische als poliklinische situaties. Door gebruik te maken van de patiëntapp kunt u contact houden na ontslag. Ten slotte biedt SmartMed u mogelijkheden tot aanvullende monitoring van de gezondheid en het gedrag van uw patiënten, waardoor u sneller en beter kunt behandelen. Ook preventief.