Maak kennis met SmartMed Care

Het gehele medicatieproces rondom de patiënt in de zorginstelling in één systeem.

Gebruiksvriendelijk

Zorgpersoneel krijgt meer tijd en de kans op fouten wordt kleiner. 

ACTUEEL MEDICATIE OVERZICHT altijd juist en volledig beschikbaar

Er is een goede samenwerking tussen zorgverleners ten behoeve van de cliënt.

Cloudoplossing

Betrouwbaar én een goede prijs/kwaliteit-verhouding. 

Een gebruiksvriendelijk systeem

De juiste ondersteuning in het complexe proces van medicatiemanagement.
Het medicatieproces rondom de cliënt in een zorginstelling is vaak complex. De overdracht van medicatiegegevens bij opname in een zorginstelling kost vaak veel tijd omdat deze informatie vaak gefragmenteerd in het zorgveld aanwezig is. Het medicatiemanagementsysteem van SmartMed omvat alle stappen in dit complexe proces, uitgevoerd door de verschillende zorgverleners waar de cliënt mee te maken krijgt. Deze stappen rondom voorschrijven, bewaken, logistiek en de uiteindelijke toediening en gebruik van de medicatie worden eenvoudig en veilig in de cloud geregistreerd. De zorgmedewerkers worden met SmartMed Care ontzorgd bij het deelproces van de medicatie waardoor er meer tijd en persoonlijke aandacht is voor de cliënt. Het cliëntcentraal datamodel biedt ondersteuning aan de medicatieketen en voldoet altijd aan de laatste standaarden en richtlijnen. 
Implementatie Care
Zorgverlenende dokter praat met haar patiënt
Vrouw praat met patiënt in zorginstelling

Gebruikerservaring: Verzorgende zorginstelling

“Met SmartMed Care creëer ik meer zorginhoudelijke tijd voor de cliënt”
“Omdat ik minder tijd kwijt ben aan administratie en registratie rondom de medicatie doe ik nu dagelijks mijn werk zoals ik dat het liefste zou willen doen: met persoonlijke aandacht voor iedere cliënt. Ik maak nu écht het verschil in de zorg door iedere patiënt veilig en efficiënt te kunnen verzorgen.”  
Vraag meer Informatie

Processen

In de SmartMed Care-Solution geven we invulling aan verschillende processen: 
1

Verificatie

Met het onderdeel ‘Verificatie’ halen zorginstellingen bij opname en ontslag op een eenvoudige wijze de juiste medicatie-informatie op of stellen deze beschikbaar. Denk hierbij aan acute opname in GGZ instellingen, Eerstelijnsverblijf (ELV) in verpleeghuizen of decentrale zorg voor de huisarts in de VG-sector. Het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) is voor alle medewerkers in de zorgketen beschikbaar. Dit voorkomt dat veel tijd wordt besteed aan het op orde krijgen van het medicatiedossier en het daaraan gekoppelde risico op medicatiefouten.

2

Profiel

Met ‘Profiel’ beheert de behandelaar alle patiëntgegevens over allergieën, intoleranties en contra-indicaties. Dit beperkt het risico op ongewenste complicaties bij medicatiegebruik. De applicatie geeft waarschuwingen wanneer een voorgeschreven middel een allergie, intolerantie of contra-indicatie veroorzaakt.

3

Voorschrijven

Voor cliënten die in instellingen verblijven is het vaak niet eenvoudig om het medicatiedossier actueel te houden. Acute opnames, ondersteunende behandelingen door huisartsen en tijdelijk verblijf zorgen dat er behoefte is aan een goed onderhouden Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Met het onderdeel ‘Voorschrijven’ werken alle behandelaren in één voorschrijfsysteem. Hierdoor treden er geen overschrijffouten op en wordt de cliënt altijd vanuit één dossier behandeld.

4

Bewaken

Onder ‘Bewaken’ is het voorschrijven van medicatie op een heldere en eenduidige manier ingericht. De voorschrijver krijgt waarschuwingen te zien die worden gegenereerd door de koppeling aan de G-standaard. De voorschrijver en de apotheek communiceren met elkaar via de applicatie om de waarschuwingen te beoordelen en samen te komen tot de beste farmacotherapeutische behandeling. Door te werken in één gesloten omgeving worden waarschuwingen, substitutievoorstellen en controles op een professionele manier georganiseerd.

5

Distributie (logistiek)

Het voorschrijven, de distributie en het toedienen worden met SmartMed Care in één omgeving georganiseerd. De apotheek handelt de logistiek rond de levering van geneesmiddelen (die tijdens het voorschrijven zijn geselecteerd) af in de applicatie. Alle logistieke aspecten (zoals het definiëren van afdelingen en voorraden, ondersteuning bij opiatenregistratie en het bestellen bij leveranciers) voert men uit met SmartMed Care.

6

Toediening

Met de module ‘Toediening’ handelt het verplegend personeel het toedienproces volledig digitaal af. Zorgmedewerkers doorlopen efficiënt en transparant het proces van toedienen. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

  • Eenduidig toedienoverzicht.
  • De mogelijkheid om vanuit het toedienproces te kunnen bestellen.
  • Goede informatie bij de overdracht.

Het doel van deze module is een efficiënt toedienproces om zo het aantal incidenten tot een minimum te beperken.

7

Gebruik

Als zorginstelling is het mogelijk om de zelfredzame cliënt te ondersteunen in het medicatieproces. Eigen beheer van medicatie door de cliënt is mogelijk. Hierbij beheert de cliënt zelf via een app het gebruik en de toedieningsregistratie, een unieke toepassing. Deze app maakt real-time gebruik van dezelfde data die tijdens het voorschrijven worden gecreëerd. Ook kan de cliënt via de app gezondheidsinformatie met de behandelaar delen. De cliënt selecteert via de app de behandelaren die toegang krijgen tot de persoonlijke medische data.