Home
/
Privacy

Privacy

Punt 1

Deze mobiele applicatie Pharmacy forYou (de "App") wordt u aangeboden door de deelnemende apotheek die u aan uw App account heeft gekoppeld of gaat koppelen.  

SmartMed Pharmacy B.V. (hierna: “SmartMed”) is de technisch ontwikkelaar van de App en dataverwerker namens de aangesloten apotheken. SmartMed draagt zorg voor de ontsluiting van de medische patiëntgegevens, zoals deze door de apotheek zijn ingevoerd. SmartMed doet zelf niets op eigen initiatief met deze gegevens, zij is slechts “doorgeefluik” van de gegevens. SmartMed is ISO2007 en NEN7510 gecertificeerd, dit zijn beveiligingstandaarden in de zorg. Daarnaast verloopt alle communicatie via zogenaamde HTTPS-verbindingen, waarmee ook het dataverkeer versleuteld is.

Punt 2

We raden u aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u gebruik gaat maken van de services in deze App.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die aangeboden worden via de App. U kunt gebruik maken van de App als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

Het is mogelijk dat we de gebruiksvoorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld bij een uitlevering van nieuwe services. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u hiervan een bericht, zodat u de kans krijgt om de wijzigingen te bekijken. We vragen u opnieuw om de gebruiksvoorwaarden te accepteren om verder gebruik te kunnen maken van de App.  Bent u akkoord gegaan met de nieuwe voorwaarden dan valt het gebruik van de App vanaf dat moment onder de nieuwe gebruiksvoorwaarden.  

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang u de App gebruikt.  


Punt 3

1.1 Met de App kunt u gebruik maken van verschillende services. Om toegang te krijgen tot deze services maakt u aan App account aan, en koppelt u dit account aan de apotheek waar u ook ingeschreven staat als patiënt. Bij het account aanmaken vragen wij u om het e-mailadres te gebruiken dat bekend en verifieerd is bij uw apotheek. Daarnaast vragen we u, namens uw apotheek, om uw Burgerservicenummer, zodat de apotheek kan bepalen of u daadwerkelijk bent ingeschreven in hun administratie. (Zie ook Privacy beleid).

1.2 Als u nog niet bent ingeschreven bij een aangesloten apotheek, dan moet u dat eerst doen. Wilt u gebruik maken van deze App, dan moet u dit door uw apotheek apart laten vastleggen in uw patiënt profiel. Wij verwijzen hierbij verder naar de inschrijvingsprocedure van uw apotheek.

1.3 Bent u al wel ingeschreven als patiënt bij een aangesloten apotheek, maar is uw e-mailadres nog niet bekend in hun administratie? Of wel bekend, maar nog niet geverifieerd? Neem dan contact op met uw apotheek om uw e-mailadres alsnog te laten vastleggen en/of te verifiëren en vast te laten leggen dat u gebruik wilt maken van deze app. Wij verwijzen hierbij verder naar de e-mail verificatie procedure van uw apotheek.

1.4 Wij gaan ervan uit dat u alle toegangsgegevens tot het gebruik van deze App (zoals pincode) strikt geheimhoudt, zodat er geen ongewenste toegang tot uw gegevens kan plaatsvinden. Wij gaan er dus vanuit dat alles wat gebeurt vanaf deze aansluiting gebeurt onder uw leiding en toezicht. U bent zelf aansprakelijk voor deze handelingen, tenzij er is aangegeven dat ook anderen toegang hebben, zoals gemachtigden.  

1.5 We hebben, als apotheek, het recht om uw aansluiting te beëindigen als u achttien maanden geen gebruik gemaakt heeft van deze App.  

1.6 De medische informatie die via de App beschikbaar komt, is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult met een specialist. Neem voor persoonlijk advies of bij een vermoeden van urgentie altijd direct contact op met uw apotheek.

1.7 Uw gekoppelde apotheek krijgt vanuit de App niet van al uw acties bericht. Voegt u bijvoorbeeld zelf medicatie toe, of stopt of pauzeert u medicatie die uw apotheek heeft verstrekt, overleg dit dan ook altijd met uw arts of apotheker.

1.8 De patiënt staat centraal bij de applicaties van SmartMed. Dit betekent dat als u, naast uw gekoppelde apotheek, ook bent ingeschreven bij een andere apotheek die het systeem van SmartMed gebruikt, u ook de medicatie van die apotheek in de App zult zien.  

Bij “Accepteren”, is er een akkoord dat SmartMed cookies opslaat waarmee de website gepersonaliseerd, ge-analyseerd en vermarkt wordt.