hospital implementatie

Aan de slag met SmartMed Hospital.
1

De initiatiefase

Voor de implementatie van SmartMed Hospital gebruiken we onze eigen methode. We starten in samenwerking met onze opdrachtgever met de initiatiefase waarin we het projectplan opstellen en het project voorbereiden. Bij deze methode houden we rekening met risicomanagement en monitoren we de voortgang van de implementatie. We sturen op de mijlpalen en we voorzien alle stakeholders van relevante informatie gedurende het proces.
2

De aanpak

We bekijken in onze aanpak in de eerste plaats de behoefte van de gebruiker. In overleg met onze opdrachtgever stellen we de omvang van het project vast voordat we starten met de invoering van de applicatie. Door te zorgen voor een duidelijk en gemeenschappelijk doel vanaf het eerste begin, zijn we in staat om het project snel uit te voeren. Op basis van de opgestelde doelen, verwachtingen en omvang van de opdracht ontwikkelen we een prototype en stellen we de acties af. We analyseren de bestaande ‘verouderde’ data en stellen het plan van aanpak op voor de migratie.
3

Inrichting en configuratie

Na akkoord op het prototype en de verificatie van de omvang van het project starten we met de inrichting en het samenstellen van het systeem. We realiseren integraties en koppelingen en we testen de conversie. We verifiëren de oplossing en voeren diverse functionele en gebruikers tests uit voorafgaand aan de training en de voorbereiding van het changemanagement. Vervolgens plannen we de roll-out  en bereiden deze voor.
4

De implementatie

Tenslotte implementeren we de applicatie. Er worden operationele en performance tests uitgevoerd en de eindgebruikerstrainingen voor specialisten, verpleegkundigen en al het andere zorgpersoneel dat gaat werken met de nieuwe applicatie vinden plaats. Laatste aanpassingen aan werkprocessen worden doorgevoerd en er is veel aandacht voor change management. Deze fase wordt afgesloten met de go-live. Na de go-live is er actieve ondersteuning door een nazorgteam voor de eindgebruiker.
Man helpt dokter bij de implementatie van SmartMed

Contact

Krijg meer informatie of vraag een demo aan.