Home
/
Nieuws
/
Gelre ziekenhuizen over op SmartMed Hospital

Gelre ziekenhuizen over op SmartMed Hospital

Gelre ziekenhuizen (met locaties in Apeldoorn en Zutphen) is op 2 mei 2019 succesvol live gegaan met het nieuwe medicatiemanagement systeem SmartMed Hospital. Deze nieuwe applicatie biedt een toekomstgerichte totaaloplossing voor het managen van medicatie door artsen, verpleging en de apotheek in het ziekenhuis.

Gelre ziekenhuizen overgestapt op SmartMed Hospital

Met SmartMed Hospital kan het ziekenhuis het gehele medicatieproces rondom de patiënt aansturen en uitvoeren. Het gaat dan om het voorschrijven van medicatie door de arts, bewaking en logistiek door de apotheek en het toedienen door de verpleegkundige of de patiënt zelf. Het is een unieke oplossing omdat het één platform is waarin alle medicatie-informatie van een patiënt centraal wordt vastgelegd in een beveiligde cloud-omgeving. Hierdoor is de communicatie tussen zorgverleners en de patiënt optimaal georganiseerd. Het systeem is gekoppeld aan het LSP (Landelijk Schakelpunt) en omvat zowel de historische als de actuele medicatiegegevens van de patiënt.

Eindgebruiker en patient staan centraal

CEO SmartMed, Alfred Godeke: “SmartMed biedt enerzijds een gebruiksvriendelijke tool voor de zorgprofessional en anderzijds de best mogelijke medicatieveiligheid voor de patiënt. We ontwikkelen vanuit het perspectief van verschillende eindgebruikers om het product zo gebruiksvriendelijk, veilig en functioneel mogelijk te maken. Het optimaliseren van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en hun patiënten is een belangrijk doel. Met SmartMed Hospital hebben we de basis gelegd om medicatieveiligheid en -effectiviteit voor patiënten, ook buiten de muren van het ziekenhuis, te verbeteren.”

SmartMed voldoet aan eisen

Gelre ziekenhuizen selecteerde in 2017 na een intensieve marktverkenning vier leveranciers die mochten inschrijven op de aanbesteding van een nieuw medicatiemanagement systeem waarbij de volgende eisen zwaarwegend waren:

  • De patiënt staat centraal in de werking van het systeem.
  • Het systeem is voor Voorschrijvers en Toedieners intuïtief bruikbaar en minimaliseert tijdrovende administratieve werkzaamheden.
  • Het systeem biedt binnen de muren van het ziekenhuis (klinisch en poliklinisch) én extramuraal ondersteuning.
  • Het systeem voldoet aan de nieuwe richtlijnen van het Nictiz Medicatieproces 9.0x en nieuwe wet- en regelgeving zoals FMD, MFB’s en MedMij.

Het voldoen aan de bovengenoemde criteria en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn doorslaggevend en leiden Gelre ziekenhuizen tot de keuze voor SmartMed. Tijdens de ontwikkeling staan de eisen en wensen van de eindgebruikers centraal. Al in de voorbereidingsfase zijn de diverse werkgroepen (o.a. Voorschrijven, Apotheek en Toediening) enthousiast over de aandacht voor gebruiksgemak en slimme tools.

GAMP5 test succesvol doorstaan

Voorwaarde voor de go-live was het succesvol doorlopen van de GAMP5 kwaliteitstesten. Na toetsing van het systeem door een grote groep eindgebruikers bleek de kwaliteit aan alle eisen te voldoen en ging de go-live fase van start. Dit betrof de ziekenhuislocaties Apeldoorn en Zutphen en zowel de kliniek als de poliklinieken en de volledige apotheek.

Dhr. Edwin Maalderink, lid van de Raad van Bestuur bij Gelre ziekenhuizen: “Er is door de projectmedewerkers, leverancier, key-users uit de gebruikersorganisatie en niet in de laatste plaats de medewerkers van de Apotheek keihard gewerkt om de ingebruikname op een goede manier te laten verlopen. Dat is gelukt. Binnen Gelre ziekenhuizen maken ongeveer 1300 zorgprofessionals gebruik van het nieuwe systeem. De komende maanden zal op basis van ervaringen van gebruikers samen met SmartMed verdere optimalisering plaatsvinden.”

Lees ook de berichtgeving op Skipr, MedicalFacts, ICT&Health.

Meer nieuws...

Bij “Accepteren”, is er een akkoord dat SmartMed cookies opslaat waarmee de website gepersonaliseerd, ge-analyseerd en vermarkt wordt.