Home
/
Nieuws
/
Succesvolle testdag van AIS SmartMed Pharmacy (FarmaSys 6) voor MedicatieProces 9

Succesvolle testdag van AIS SmartMed Pharmacy (FarmaSys 6) voor MedicatieProces 9

Succesvolle testdag van SmartMed Pharmacy - AIS FarmaSys-6 voor medicatieproces 9 (MP9)

Gisteren was een belangrijke (test-)dag voor Medicatieproces 9 (MP9). Én voor SmartMed. In de Kickstart Medicatieoverdracht werd getest of ons AIS SmartMed Pharmacy (FarmaSys-6) op koers ligt voor digitale uitwisseling van medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken volgens de informatiestandaard Medicatieproces 9. En het antwoord is JA! Knap werk van Sameer, Frank, Chiel, Ruben en anderen!

Wat is de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9)? Medicatieproces 9 (MP9) is een set afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. Met deze standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt.MP9 gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Door per stap de informatie vast te leggen en daarbij onderscheid te maken tussen informatie over de behandeling (therapie) en de goederenstroom (logistiek), kunnen gegevens niet alleen beter worden uitgewisseld, maar ook overzichtelijker worden getoond. Landelijke uitrol van MP9 staat gepland voor 2024. Meer dan 16.000 zorgaanbieders implementeren vanaf dan de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de bijbehorende informatiestandaarden. De patiëntveiligheid verbetert daarmee én het bespaart zorgverleners in de keten veel tijd.

Wat is Kickstart Medicatieoverdracht? Bij die digitale overdracht komt heel veel kijken. Zo moeten systemen op elkaar zijn afgestemd om gegevens te kunnen uitwisselen, en er moet zijn geregeld wie toegang heeft. Met de Kickstart wordt MP9 en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens’ getoetst in de praktijk. De Kickstart wil laten zien dat medicatieoverdracht werkt, en kennis en ervaring opdoen om MP9 te optimaliseren. Bij de Kickstart zijn een beperkt aantal ICT-leveranciers en zorgaanbieders betrokken. Hiermee wordt de omvangrijke implementatie voor het gehele zorgveld voorbereid.

Wat is de rol van SmartMed en SmartMed PHARMACY? SmartMed PHARMACY is met haar AIS FarmaSys-6 vanaf de start betrokken bij de Kickstart. Samen met Apotheek Pijnacker Centrum wordt MP9 in de praktijk getest. SmartMed CEO Alfred Godeke werd gevraagd waarom SmartMed zo’n hoge prioriteit geeft aan de Kickstart: “Bij het ontwerpen van FarmaSys 6 hadden wij twee doelstellingen: optimale patiëntveiligheid en optimale efficiëntie in de apotheek. Veilige, efficiënte data-uitwisseling tussen zorgverleners heeft op beide doelstellingen een positief effect. Door voorop te lopen in initiatieven als Mitz en MP9 helpen wij om dit sneller te realiseren.”

Meer nieuws...

Bij “Accepteren”, is er een akkoord dat SmartMed cookies opslaat waarmee de website gepersonaliseerd, ge-analyseerd en vermarkt wordt.