Trainingen

Opleiding in medicatiemanagement voor artsen, apothekers en verpleegkundigen.

Waarom is er training nodig?

Het proces van medicatiemanagement is complex en foutgevoelig. Daarom is het van groot belang dat alle medewerkers die hiermee in aanraking komen goed getraind zijn. Dit geldt voor zowel artsen en apothekers als verpleegkundigen. SmartMed biedt opleidingen aan die de eisen behandelen die aan een patiëntveilig medicatieproces worden gesteld, die de samenwerking adresseert tussen zorgprofessionals in de totstandkoming en uitvoering van medicatie opdrachten en in het gebruik van de applicatie zelf.

Wat doen we tijdens trainingen?

Voor het beste resultaat in een efficiënt tijdsbestek worden E-learning modules aangeboden, met name rond het voorschrijven en toedienen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een toets- of spelelement in te brengen. Deze kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften of werkprocessen. Daarnaast of aanvullend is het mogelijk klassikale of individuele trainingen te verzorgen. Gebruikers- en beheerhandleidingen zijn beschikbaar voor studie of naslag. Aansluitend aan de training wordt een nazorg traject ingericht om daar waar nodig aanvullende ondersteuning te bieden. Meer weten over onze trainingen? Neem gerust contact met ons op.
Meer informatie